ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดโครงการ

งานตัดพื้นเสริมคานช่องบันไดพร้อมตกแต่งบันไดชั้น 18, 19 Academy SCB

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย