บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

รายละเอียดโครงการ

อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

3,876 ตร.ม.