อบรมหลักสูตร Excel 2016 Intermediate to Advanced

Excel 2016 Intermediate to Advanced
หลักสูตร Excel ขั้นสูง เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถดึงคำสั่งและเทคนิคต่างๆของโปรแกรม Excel ให้ช่วยจัดการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยรุ่นที่#1 ISOE จัดอบรมทั้งหมด 2 วัน จำนวนผู้อบรมรวม 15 ท่าน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2562
#พัฒนาบุคลากร
#ITExcellent.com