เทศบาลลัดหลวง

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์นันทนาการและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ใต้วงแหวนกาญจนาภิเษก

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย