เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายละเอียดโครงการ

ตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์

ปีที่ก่อสร้าง

2562

พื้นที่ใช้สอย

1,250 ตร.ม.