โรงพยาบาลน่าน

รายละเอียดโครงการ

อาคารผู้ป่วย 7 ชั้น 156 เตียง

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

6,184 ตร.ม.