โรงพยาบาลระนอง

รายละเอียดโครงการ

อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด 4 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

5,817 ตร.ม.