ส่งมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนและชุด PPE

คุณสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำทีมส่งมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน และ ชุด PPE เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รับมือกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้เสี่ยงติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ส่งมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนและชุด (Personal Protective Equipment : PPE) กว่า 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลหลางแห่ง เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลพระสังฆราชอง์ที่ 17 และโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่