การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ

อาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์บำรุงห้วยขวาง(เลียบคลองยมราช)

ปีที่ก่อสร้าง

2561

พื้นที่ใช้สอย

3,778 ตร.ม.