มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดโครงการ

อาคารอเนกประสงค์ 10 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2559

พื้นที่ใช้สอย

17,000 ตร.ม.