เทศบาลพนัสนิคม

รายละเอียดโครงการ

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

ปีที่ก่อสร้าง

2559

พื้นที่ใช้สอย