กรมช่างโยธาทหารเรือ

รายละเอียดโครงการ

รั้วพร้อมระบบระบายน้ำระยะที่ 1

ปีที่ก่อสร้าง 

2559

พื้นที่ใช้สอย