ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการ

ต่อเติมศาลากลาง

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

6,781 ตร.ม