อบรม Aruba ClearPass by aruba networks

ทีมไอทีสัมมนาทั้งที จะไปไหนทำไม
นั่งตรงนี้แหละ 1 ชั่วโมงผ่านไปไวจัง…😎

Aruba ClearPass ระบบบริหารจัดการเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย by aruba networks
#THANK
#ITSUPPORT