โรงพยาบาลนครปฐม

รายละเอียดโครงการ

อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 8 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2559

พื้นที่ใช้สอย

6,168 ตร.ม.