เข้าร่วมงานสัมมนา “คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า”

ทีมวิศวกรรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนา”คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคต่างๆ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ