โรงพยาบาลศรีธัญญา

รายละเอียดโครงการ

อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

10,700 ตร.ม.