โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

รายละเอียดโครงการ

อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 7 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2561

พื้นที่ใช้สอย