โรงพยาบาลแม่สอด

รายละเอียดโครงการ

อาคารผู้ป่วยใน 298 เตียง 8 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

11,383 ตร.ม.