VMware Thailand CLOUD EXPO 2019

ผ่านไปแล้วกับงาน…VMware Thailand CLOUD EXPO 2019 ถึงจะเป็นการจัดงานสัมมนาครั้งแรกในประเทศไทย ต้องขอชื่นชมว่าจัดงานได้ดีทีเดียว..

แน่นอน งานดีๆแบบนี้ เหล่า IT ISOE จะพลาดได้ไง

ขอขอบคุณ VMware Thailand ที่ให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ บน VMware Cloud และทำความรู้จักกับ VMware Cloud Provider ในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้งานบริการ Cloud สำหรับองค์กรต่อไป